Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

Decyzją Rady Pedagogicznej i po ustaleniach z Radą Rodziców
w roku szkolnym 2021/2022
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są

14.10.2021

15.10.2021

02.11.2021

12.11.2021

02.05.2022

04.05.2022

05.05.2022

06.05.2022

09.05.2022

 17.06.2022