Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

W roku szkolnym 2023/2024 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są

02.11.2023

08.05.2024

03.11.2023

09.05.2024

02.05.2024

10.05.2024

06.05.2024

13.05.2024

07.05.2024

31.05.2024