Dodatkowe dni wolne

DODATKOWE DNI WOLNE

Decyzją Rady Pedagogicznej i po ustaleniach z Radą Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są

14.10.2022

31.10.2022

02.11.2022

02.05.2023

04.05.2023

05.05.2023

08.05.2023

09.05.2023

09.06.2023