Spotkania z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania zaplanowane w roku szkolnym 2021/2022:

15.09.2021 (środa)

16.30 Spotkanie dyrekcji szkoły, psychologa i wychowawców z rodzicami uczniów klas I (sala gimnastyczna)

17.00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III

18.00 Wybór Rady Rodziców, uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców (sala 31)

21.10.2021

(czwartek)

17.00 Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III

02.12.2021

(środa)

17.00 Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III

10.01.2022

(poniedziałek)

17.00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III

07.04.2022

(czwartek)

16.30 Spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM, omówienie procedur maturalnych (sala gimnastyczna)

17.00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas III po GIM

17.00 Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III po SP

31.05.2022

(wtorek)

17.00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III po SP