Spotkania z rodzicami

Spotkania zaplanowane w roku szkolnym 2022/2023:

12.09.2022 (poniedziałek)

16.30 Spotkanie dyrekcji szkoły, psychologa, pedagoga i wychowawców z rodzicami uczniów klas I (sala gimnastyczna)

17.00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV

18.00 Wybór Rady Rodziców, uzupełnienie składu Prezydium Rady Rodziców (sala 11)


28.11.2022
(poniedziałek)

17.00 Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV


30.01.2023
(poniedziałek)

17.00 Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV


03.04.2023
(poniedziałek)

16.30 Spotkanie dyrekcji szkoły, psychologa, pedagoga i wychowawców z rodzicami uczniów klas IV, omówienie procedur maturalnych (sala gimnastyczna)

17.00 Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV


05.06.2023
(poniedziałek)

17.00 Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III