Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodniczący: Kamil Winiarski

Zastępca przewodniczącego: Miłosz Filip

Pozostali członkowie: Filip Hulewicz, Oliwia Jażdżewska