Wolontariat

WOLONTARIAT

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Św. Jan Paweł II


Od 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym działa Szkolny Klub Wolontariatu, który został powołany w celu rozwijania u młodych ludzi poczucia empatii i zaangażowania społecznego. W Klubie aktywnie działa około 30 uczniów ze wszystkich poziomów klas. Uczniowie biorą udział w spotkaniach SKW, podczas których wspólnie podejmujemy decyzje o zaangażowaniu się w poszczególne zadania i podziale obowiązków. Omawiamy efekty działań i wyciągamy wnioski na przyszłość, tak, aby każde kolejne przedsięwzięcie przebiegało jeszcze sprawniej. Spotkania są również okazją do dzielenia się sukcesami i przekazywania wolontariuszom podziękowań za zaangażowanie w podejmowane działania. 

Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. Jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Działalność charytatywna jest wartościową formą spędzania wolnego czasu i zaspokaja potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, dając poczucie, że jest się potrzebnym innym ludziom. Wszelkie przedsięwzięcia SKW to przede wszystkim działania grupowe. Cenne również dlatego, że pozwalają młodzieży nabyć umiejętność współpracy w grupie, negocjowania, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania ewentualnych konfliktów. 

 

Szkolny Klub Wolontariatu pomaga młodzieży rozwijać zainteresowania, uwrażliwia, rozwija postawy tolerancji, empatii i solidarności społecznej, pomaga młodzieży w udoskonalaniu umiejętności współpracy w grupie i uczy odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Wszystkie podejmowane inicjatywy z pewnością pozytywnie wpływają na umiejętności organizacyjne, zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania otoczenia.

 

Od momentu powołania Szkolnego Klubu Wolontariatu, podjęliśmy następujące działania dobroczynne:

Rok szkolny 2018/2019

 1. wrzesień 2018 roku – udział wolontariuszy w XVI Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych,
 2. październik 2018 roku – sprzedaż słodkości na pomoc w leczeniu uczennicy naszej szkoły,
 3. listopad 2018 roku – zbiórka publiczna „Zbudujmy Dzieciom Dom” na budowę hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu,
 4. grudzień 2018 roku – bożonarodzeniowa zbiórki żywności oraz środków czystości dla osób potrzebujących z terenu naszego powiatu organizowana przez Stowarzyszenie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej,
 5. luty 2019 roku – wspólnie z Samorządem Szkolnym – sprzedaż słodkości i poczta walentynkowa na wsparcie pacjentek z oddziałów onkologicznych w ramach akcji „Serce dla serca” – zbiórka pieniędzy na zakup materiałów potrzebnych do uszycia poduszek w kształcie serc dla kobiet po mastektomii,
 6. marzec 2019 roku – #MyFreedomDay – akcja z użyciem mediów społecznościowych, mająca na celu zwrócenie uwagi na problem niewolnictwa we współczesnym świecie, w szczególności niewolniczej pracy dzieci, organizowana w Polsce przez Kulczyk Foundation,
 7. marzec 2019 roku – udział w akcji „Linia prosta” organizowanej w mediach społecznościowych przez fundację JA TEŻ w ramach solidarności z osobami z zespołem Downa,
 8. marzec 2019 roku – sprzedaż słodkości w celu wsparcia akcji grupy Young Heros na zakup protezy dla potrzebującego mieszkańca Tczewa,
 9. kwiecień 2019 roku – wielkanocna zbiórki żywności oraz środków czystości dla osób potrzebujących z terenu naszego powiatu organizowana przez Stowarzyszenie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej,
 10. czerwiec 2019 roku – udział wolontariuszy w akcji „Ogrody Nadziei” w tczewskim Hospicjum.

Rok szkolny 2019/2020

 1. wrzesień 2019 – udział wolontariuszy w XVII Międzynarodowym Przeglądzie Teatrów Wspaniałych,
 2. październik 2019 – udział grupy wolontariuszy wraz z opiekunem w konferencji „Kreatywni pomagacze” w Starogardzie Gdańskim,
 3. październik 2019 – sprzedaż słodkości – zbiórka pieniędzy na zakup środków higienicznych dla pacjentów Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w ramach akcji „Podaruj mi pieluszkę”,
 4. listopad/grudzień 2019 – udział wolontariuszy w świątecznych zbiórkach żywności prowadzonych przez Bank Żywności, Caritas oraz Stowarzyszenie Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Barbary Samulowskiej.

Efekty podejmowanych działań dla uczniów:

 • rozwijanie poczucia empatii,
 • rozwijanie zaangażowania społecznego,
 • budowanie świata wartości i szukania autorytetów,
 • zaspokajanie potrzeby bycia potrzebnym,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozwijanie pomysłowości i zdolności organizacyjnych młodzieży,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania,
 • rozwijanie umiejętności współpracy i zdolności interpersonalnych,
 • możliwość uczestnictwa w ciekawych przedsięwzięciach,
 • integracja z rówieśnikami, nawiązanie kontaktów i przyjaźni z osobami reprezentującymi podobne postawy,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności gospodarowania własnym czasem.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY !!!