Dla kandydatów do pracy

Dla kandydatów do pracy

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Dodatkowo prosimy o dołączenie do składanych dokumentów poniższego oświadczenia: