Rada rodziców

RADA RODZICÓW

Informujemy, że Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie posiada konto bankowe, na które odprowadzane są składki wpłacane przez rodziców.

Bank Spółdzielczy w Tczewie
19 8345 0006 2002 0000 4690 0001
 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u wychowawcy klasy, w oddziałach Getin Banku (m.in. w Tczewie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 1) lub dokonując przelewu na podany wyżej rachunek bankowy wpisując w tytule przelewu: Rada Rodziców, IMIĘ I NAZWISKO ucznia oraz klasa.

(Wpłaty gotówkowe na powyższy rachunek dokonywane w oddziałach Getin Banku są bezpłatne.)

Sugerowana wysokość składki rocznej w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 80 zł/os.

Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności szkoły na rzecz naszych dzieci.

Rada Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie