Rada rodziców

RADA RODZICÓW

Informujemy, że Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie posiada konto bankowe, na które odprowadzane są składki wpłacane przez rodziców.

Bank Spółdzielczy w Tczewie
19 8345 0006 2002 0000 4690 0001
 

Wpłat można dokonywać bezpośrednio u wychowawcy klasy lub dokonując przelewu na podany wyżej rachunek bankowy wpisując w tytule przelewu: Rada Rodziców, IMIĘ I NAZWISKO ucznia oraz klasa.

Sugerowana wysokość składki rocznej w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 80 zł/os.

Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich Rodziców o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności szkoły na rzecz naszych dzieci.

Rada Rodziców
przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie