EKOLOGICZNA SZKOŁA

EKOLOGICZNA SZKOŁA

W tym roku szkolnym uczniowie realizowali przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie dwa projekty w ramach programu „Ekologiczna Szkoła”

Pierwszy projekt pod nazwą ,,QR-owy, Polimerowy Plac Zabaw dla Marii” realizowali uczniowie klasy 3d w ramach lekcji chemii pod opieką p. dr Beaty Kamińskiej. Stworzyli oni plac zabaw dla naszego szkolnego przyjaciela – kota Marii – z dostępnych wokół nas tworzyw sztucznych, stanowiących bezużyteczne odpady. 

Ze względu na techniczny profil klasy, Uczniowie samodzielnie zaprojektowali i przy pomocy Panów konserwatorów skonstruowali ,,budowle”. Nadając projektowi walorów edukacyjnych nagrali filmy dotyczące właściwości i zastosowania polimerów wykorzystanych w projekcie, po czym zakodowali je w postaci kodów QR. 

Nasza szkolna kotka przetestowała i zaaprobowała wykonany dla niej plac zabaw i wypoczynku 😉

Drugi projekt polegał na wykonaniu i powieszeniu na terenie szkoły kilku budek lęgowych dla ptaków i trosce o utrzymanie bioróżnorodności w najbliższej okolicy.

W ramach realizacji tego projektu uczniowie klasy 2a pod opieką p. mgr Jadwigi Andrzejewskiej dokonali analizy występujących najczęściej wokół szkoły ptaków, którym mają służyć wykonane budki. Aby zadanie wykonać dobrze najpierw uczniowie zdobyli potrzebną wiedzę na spotkaniu z ornitologiem – pasjonatą panem Cezarym Wójcikiem. Wzięła w nim udział większa grupa uczniów, aby zapoznać się z  problem gniazdowania ptaków i ich potrzebami w tym czasie.

Deski na budki pozyskaliśmy nieodpłatnie dzięki wsparciu i zaangażowaniu taty jednej z uczennic – pana Pawła Wysockiego, za co serdecznie dziękujemy! 10 budek dla sikor i szpaków zostało wykonanych i powieszonych przy szkole dzięki współpracy i pomocy pana Sławka – konserwatora i pana Tomasza – woźnego. Bardzo dziękujemy!!! Nasze obserwacje wskazują, że niektóre z nich już zostały zasiedlone, czyli projekt został zakończony sukcesem!😊