Zdolni z Pomorza

Zdolni z Pomorza

Projekt „Zdolni z Pomorza” zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

W ramach rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza” wyłoniono najzdolniejsze uczennice i uczniów z pomorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podstawowych i ponadpodstawowych w obszarze naukowym: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia i kompetencje społeczne. Uczniowie zostali zrekrutowani do projektu na podstawie przeprowadzonej diagnozy predyspozycji i potrzeb rozwojowych tj. specjalistycznych badań, które odbyły się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz testu uzdolnień kierunkowych albo wykonanych projektów.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogą skorzystać z:

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:

 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne,
 • spotkania i warsztaty autorskie,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.

2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:

 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.

3. akademickich form wsparcia:

 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.

AKTUALNOŚĆI DOTYCZĄCE PROJEKTU NA FB „Zdolni z Pomorza – powiat tczewski”:

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Education/Zdolni-z-Pomorza-powiat-tczewski-401312236914134/

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONA PROJEKTU „Zdolni z Pomorza”:

https://zdolnizpomorza.pl/