Współpraca Międzynarodowa

Międzynarodowa Współpraca Młodzieży i Nauczycieli

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie rozpoczęło współpracę międzynarodową ponad 20 lat temu, gdy nie było jeszcze możliwości korzystania z żadnych funduszy europejskich.
Nawiązaliśmy kontakt z niemiecką szkołą Gymnasium Philippinum z Weilburga – naszym pierwszym zagranicznym partnerem. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielokrotnie współpracowaliśmy w ramach programu Comenius (obecnie Erasmus+), w którym uczestniczyły również szkoły z Hiszpanii, Belgii, Francji, Bułgarii i Turcji. Dzieki funduszon unijnym pozyskanym w ramach programu Comenius w latach 2012-2014 zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt kulturowy pod hasłem Waterways in Europe-Opportunity or Danger/Szlaki wodne w Europie-szansa czy zagrożenie, ze szkołami partnerskimi z czterema z w/w krajów.
 
W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), która umożliwia, dofinansowuje i służy pomocą merytoryczną podczas organizacji spotkań młodych pokoleń Polaków i Niemców, zrealizowaliśmy kolejne projekty międzynarodowe:
 • Making a difference can be fun
  spotkania młodzieży z “Curie” i Gymnasium Philippinum (Tczew i Weilburg 2017),
 • Looking for tracks, leaving tracks
  spotkania młodzieży z “Curie” i Heinz-Nixdorf Gesamtschule (Tczew i Paderborn 2019),
 • Remember! Remembrance sites and stories of oppression
  spotkanie młodzieży z “Curie” i Heinz-Nixdorf Gesamtschule z Paderborn (Krzyżowa 2020).
 • Hate speech-jak powstrzymac mowę nienawiści warsztaty polsko-niemieckie, współpraca online(Tczew/Paderborn 2021)
 • What history breaks art can rebuilt/Co historia niszczy sztuka może odbudować spotkanie młodzieży z “Curie” i Heinz-Nixdorf Gesamtschule z Paderborn (Krzyżowa 2022)
 • Sharing history, sharing new memories/Dzielimy historię, dzielimy nowe wspomnienia spotkanie młodzieży z “Curie” i Heinz-Nixdorf Gesamtschule z Paderborn(Krzyżowa 2023)
Kontakty i wspólne działania młodych mieszkańców UE pozwalają wzbogacić wiedzę historyczną wynikającą z kilkusetletnich – często skomplikowanych – relacji polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń XX wieku – II wojna światowa, holocaust i systemy totalitarne. Wzbudzenie wrażliwości na wszelkie przejawy dyskryminacji, rasizmu oraz kształtowanie postaw empatii i poszanowania dla praw człowieka to istotne czynniki budujące wspólnotę młodych Europejczyków. Poznawanie tradycji i zwyczajów naszych sąsiadów, odkrywanie tego, co łączy oraz wzrost kompetencji językowych uczestników wymian służą tworzeniu przeświadczenia o tym, że można się pięknie różnić, mieszkając obok siebie.