Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Poniższe terminy są zgodne z  Zarządzeniem nr 10/2022 Pomorskiego Kuratorem Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku.

od 16 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z innymi dokumentami (podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych)

 

od 24 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

(kandydat ma prawo do dokonania zmiany lub złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) 

 

21 lipca 2022 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Tczewie

 

od 22 lipca 2022 roku do 28 lipca 2022 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

 

29 lipca 2022 roku do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO w Tczewie

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

od 2 sierpnia 2022 roku do 4 sierpnia 2022 roku

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z innymi dokumentami (podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych, kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

 

16 sierpnia 2022 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Tczewie

 

od 17 sierpnia 2022 roku do 22 sierpnia 2022 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

23 sierpnia 2022 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO w Tczewie

 

 

opracowała Anna Kleinschmidt