Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Poniższe terminy są zgodne z  Zarządzeniem nr 11/2023 Pomorskiego Kuratorem Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 roku.

od 15 maja 2023 roku do 20 czerwca 2023 roku do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z innymi dokumentami (podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych)

 

od 23 czerwca 2023 roku do 12 lipca 2023 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

(kandydat ma prawo do dokonania zmiany lub złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) 

 

19 lipca 2023 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Tczewie

 

od 20 lipca 2023 roku do 26 lipca 2023 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

 

27 lipca 2022 roku do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO w Tczewie

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

od 1 sierpnia 2023 roku do 3 sierpnia 2023 roku

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z innymi dokumentami (podanie o wyborze języków obcych i przedmiotów rozszerzonych, kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

 

11 sierpnia 2023 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Tczewie

 

od 14 sierpnia 2023 roku do 17 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

18 sierpnia 2023 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO w Tczewie

 

opracowała Anna Kleinschmidt