Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Poniższe terminy są zgodne z  Zarządzeniem nr 16/2024 Pomorskiego Kuratorem Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku.

od 15 maja 2024 roku do 14 czerwca 2024 roku do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z innymi dokumentami (podanie o wyborze języków obcych

 

od 5 lipca 2024 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

(kandydat ma prawo do dokonania zmiany we wniosku lub złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej) 

 

12 lipca 2024 roku do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Tczewie

 

do 19 lipca 2024 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do I LO w Tczewie

 

22 lipca 2024 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO w Tczewie

 

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

od 22 lipca 2024 roku do 24 lipca 2024 roku do gdz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej I LO w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z innymi dokumentami (podanie o wyborze języków obcych, kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty)

 

2 sierpnia 2024 roku do godz. 15:00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO w Tczewie

 

od 5 sierpnia 2024 roku do 8 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do I LO w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

9 sierpnia 2024 roku do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do I LO w Tczewie

 

opracowała Anna Kleinschmidt