STATYSTYKI REKRUTACJI 2021/2022.

STATYSTYKI REKRUTACJI 2021/2022.

STATYSTYKA PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W REKRUTACJI PODSTAWOWEJ
(02 sierpnia 2021 roku)

KLASA

Najwyższa liczba punktów

Najniższa

liczba punktów

Średnia liczba punktów

1A

167,5

145,55

154,2

1B

169,85

144,9

151,7

1C

170,1

150,25

161,29

1D

175,5

157,85

167,94

1E

200,0

153,65

163,65

STATYSTYKA PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
(23 sierpnia 2021 roku)

KLASA

Najwyższa liczba punktów

Najniższa

liczba punktów

Średnia liczba punktów

1A

145,55

139,50

141,28

1B

144,85

140,85

142,71

1C

150,00

138,85

145,61

1D

159,25

151,65

154,30

1E

154,5

154,5

154,5