Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja krok po kroku

Jeśli chcesz być uczniem I LO w Tczewie:

KROK 1.
Od 15 maja do 14 czerwca
 do godz. 15.00 wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do I LO w Tczewie:

KROK 2.
Do 14 czerwca przynieś do I LO w Tczewie:

    • wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek o przyjęcie do I LO w Tczewie,

Sekretariat czynny od godz. 8.00 do 15.30.

 

KROK 3.

Do 5 lipca do godz. 15.00 dostarcz do I LO w Tczewie:

    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

KROK 4.
12 lipca
 sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

KROK 5.
Do 19 lipca
 do godz. 15.00 dostarcz do I LO w Tczewie:

    • oryginały dokumentów – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zrobiłeś tego wcześniej),
    • dwa zdjęcia.

Uwaga! Jeśli zajdzie taka potrzeba, przewodniczący komisji rekrutacyjnej może prosić o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie “kryterium ex-aequo”.

 

KROK 6.
22 lipca
 odszukaj siebie na liście przyjętych kandydatów.

opracowała Anna Kleinschmidt