Profile klas 2022/2023

Profile klas 2023/2024


Przedmioty rozszerzone

(każdy uczeń realizuje
trzy przedmioty rozszerzone)

Przedmioty punktowane
(cztery przedmioty
w każdej klasie)

KLASA 1A (humanistyczno-społeczna)

 1. język polski/wiedza o społeczeństwie (*)
 2. historia/biologia (*)
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, historia, biologia,
  wiedza o społeczeństwie

KLASA 1B (humanistyczno-przyrodnicza)

 1. język polski/wiedza o społeczeństwie (*)
 2. geografia/biologia (*)
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, geografia, biologia
  wiedza o społeczeństwie

KLASA 1C (biol-chem)

 1. biologia
 2. chemia
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: biologia, chemia, język angielski

KLASA 1D (mat-fiz)

 1. matematyka
 2. fizyka
 3. język angielski/informatyka (*)
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, informatyka, fizyka

KLASA 1E (mat-geo)

 1. matematyka
 2. geografia
 3. język angielski/informatyka (*)
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: informatyka, język angielski, geografia

KLASA 1F (przyrodnicza)

 1. matematyka
 2. geografia/chemia (*)
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród:  język angielski, geografia, chemia

(*) przedmiot do wyboru (będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych)

UWAGA! Grupy zostaną utworzone, gdy będzie wystarczająca liczba chętnych.