Profile klas 2022/2023

Profile klas 2022/2023


Przedmioty rozszerzone

(każdy uczeń realizuje
trzy przedmioty rozszerzone)

Przedmioty punktowane
(cztery przedmioty
w każdej klasie)

KLASA 1A (humanistyczno-społeczna)

 1. język polski/wiedza o społeczeństwie (*)
 2. język angielski
 3. biologia/historia (*)
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, historia, biologia,
  wiedza o społeczeństwie

KLASA 1B (humanistyczno-przyrodnicza)

 1. język polski/wiedza o społeczeństwie (*)
 2. język angielski
 3. geografia/biologia (*)
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: język angielski, biologia, geografia,
  wiedza o społeczeństwie

KLASA 1C (biol-chem)

 1. biologia
 2. chemia
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: biologia, chemia, język angielski

KLASA 1D (mat-fiz)

 1. matematyka
 2. fizyka
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

KLASA 1E (informatyczna)

 1. matematyka
 2. fizyka/geografia (*)
 3. informatyka
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: informatyka, fizyka, geografia

KLASA 1F (przyrodnicza)

 1. matematyka
 2. geografia/chemia (*)
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • dwa przedmioty z najwyższą oceną spośród: geografia, chemia, język angielski

(*) przedmiot do wyboru (będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych)

UWAGA! Grupy zostaną utworzone, gdy będzie wystarczająca liczba chętnych.