Profile klas 2022/2023

Profile klas 2024/2025

 

Przedmioty rozszerzone
(każdy uczeń realizuje
trzy przedmioty rozszerzone)

Przedmioty punktowane
(cztery przedmioty
w każdej klasie)

KLASA 1A (humanistyczna)

 • język polski
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy nowożytny

KLASA 1C (biol-chem)

 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

KLASA 1D (mat-fiz)

 1. matematyka
 2. fizyka
 3. język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy nowożytny