Języki obce nowożytne

Języki obce nowożytne

W naszej szkole każdy uczeń uczy się dwóch języków obcych nowożytnych. W roku szkolnym 2024/2025 wszyscy uczniowie klas pierwszych będą realizowali język angielski jako I język obcy (w większym wymiarze godzin) i II język obcy, który będą mogli wybrać spośród języków: niemiecki, hiszpański.


UWAGA! Jeżeli w klasie dany II język obcy wybierze zbyt mała liczba uczniów, to szkoła może zaproponować tym uczniom naukę innego języka obcego.