KAMIL WINIARSKI – Absolwent Roku

KAMIL WINIARSKI – Absolwent Roku

Kamil Winiarski jest tegorocznym absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Przez 4 lata uczył się w klasie o profilu humanistycznym. Od początku swojej drogi edukacyjnej w liceum angażował się w życie szkoły. Jego działania służyły integracji uczniowskiej społeczności. Kamil pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego i podczas swojej kadencji angażował się w imprezy szkolne o różnym charakterze. Były to: Dni Otwarte Szkoły, Leżing z Marią, Dzień Języków Obcych, Wigilia dla osób starszych i potrzebujących, otrzęsiny klas pierwszych. Wielokrotnie prowadził szkolne i pozaszkolne uroczystości, zawsze świetnie przygotowany. Kamil rozwijał również swoje zainteresowania dziennikarskie, pisząc cykliczne felietony do szkolnej gazetki.

Interesuje się problemami społecznymi i życiem kulturalnym Tczewa, obecnie pełni funkcję radnego w Młodzieżowej Radzie Miasta Tczewa.

Uczestniczył również w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym – brał udział konkursach historycznych i obywatelskich – Historicus, Politicus, konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym –  na szczeblach szkolnym i powiatowym.

Jest laureatem Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego 2023, w którym nagrodą był wyjazd do Sejmu RP.

Kamil Winiarski jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, zawsze życzliwie usposobiony wobec koleżanek i kolegów w szkolnej społeczności, otwarty na współpracę oraz szanujący godność drugiego człowieka.

AD MULTOS ANNOS!

Na zdjęciu od lewej: Monika Zybura-wychowawczyni kl. 4b, Anna Sommer-Smolińska-wicedyrektor szkoły i Kamil Winiarski-Absolwent Roku.