Pożegnanie klas czwartych

Pożegnanie klas czwartych

Cztery lata. Tylko czy aż? Dużo czy mało?

Na  te pytania mogą teraz szukać odpowiedzi nasi tegoroczni maturzyści, którzy 26 kwietnia odebrali świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, wyróżnienia, dyplomy i nagrody za osiągnięcia naukowe, aktywność społeczną i sportową.

Abiturienci pięciu klas czwartych w “Curie” zakończyli tym samym edukację na poziomie szkoły średniej, przed nimi egzaminy maturalne oraz podejmowanie ważnych decyzji życiowych. Tytułem Absolwenta Roku został uhonorowany Kamil Winiarski, uczeń klasy 4b. Nie zabrakło podziękowań dla rodziców, którzy swoją aktywną postawą i pomocą służyli szkolnej społeczności.

Podczas uroczystości pożegnania klas czwartych odbyło się także przekazanie sztandaru szkoły reprezentantom klas trzecich wybranych do nowego pocztu.

Szkolną uroczystość przygotowały klasy 3a i 3b pod okiem Pani Agnieszki Deptulskiej i Pani Doroty Szymkiewicz.