Polsko-niemieckie warsztaty historyczne w Krzyżowej

Polsko-niemieckie warsztaty historyczne w Krzyżowej

Jak co roku uczniowie “Curie” oraz zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły Heinz-Nixdorf Gesamtschule w Paderborn wzięli udział w spotkaniu młodzieży w Krzyżowej. Anglojęzycznym warsztatom przyświecało hasło “Sharing history, sharing new memories – dzielimy historię, dzielimy nowe wspomnienia”. Rozmowy o wspólnej trudnej przeszłości naszych narodów, poznawanie losów działaczy z Kręgu Krzyżowej, zwiedzanie wystaw mówiących o pojednaniu Polaków i Niemców oraz wędrówki ulicami Wrocławia to ważne przystanki na drodze budowania mostów porozumienia i przyjaźni. Uczniowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Koordynatorem cyklicznych wyjazdów naszych uczniów jest od lat nauczycielka języka angielskiego pani Monika Chabałowska. Razem z panią Karoliną Konieczną sprawowały opiekę nad młodzieżą podczas pobytu w Krzyżowej. Projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.