Pamiętamy o absolwentach Szkoły Morskiej

Pamiętamy o absolwentach Szkoły Morskiej

W dniu 5 marca odbyła się w naszej szkole niezwykła ceremonia odsłonięcia trzech wyjątkowych tablic, upamiętniających wybitnych absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie.

Pierwsza z nich została poświęcona wychowankom Szkoły Morskiej w Tczewie i Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni, zamordowanym przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Kuropatach wiosną 1940 roku. Kolejne dwie tablice poświęcone zostały absolwentom, którzy odznaczeni zostali najwyższymi odznaczeniami w tym: Kawalerom Orderu Virtuti Militari, Cichociemnym, amerykańskim orderem Distinguished Service Cross, brytyjskim odznaczeniem wojskowym The Lloyd’s War Medal for Bravery at Sea oraz tym absolwentom, którzy uczestniczyli w pierwszym alianckim rzucie desantu na ląd europejski 6 czerwca 1944 w Normandii.

Tablice powstały z inicjatywy prof. dr. kpt. Daniela Dudy, który dokonał również ich odsłonięcia. W uroczystości udział wzięli: Starosta Tczewski pan Mirosław Augustyn, Prorektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dr hab. Mirosław Czechowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pani Anna Stelmaszczyk – Świerczyńska oraz kpt. Ireneusz Lewandowski.

Uroczystość odbyła się w obecności pani dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie Anny Kleinschmidt, pani Jadwigi Andrzejewskiej (nauczycielki biologii, byłej dyrektor I LO w Tczewie) oraz pani Bożeny Deja-Gałeckiej (nauczycielki historii i etyki, byłej wicedyrektor I LO w Tczewie).