Wizyta w Sejmie RP

Wizyta w Sejmie RP

Uczestnicy Młodzieżowego Konkursu Obywatelskiego pod patronatem Posłów na Sejm RP pani Magdaleny Sroki i pana Marka Biernackiego, współorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski 8 marca odwiedzili Sejm RP, w tym grupa młodzieży z naszej szkoły. Pani poseł Magdalena Sroka spotkała się z młodzieżą i opowiadała nam o pracy posła, a także odpowiadała na pytania, w ten sposób dowiedzieliśmy się o drodze pani poseł do Sejmu.