Nie tylko dydaktyka…

Nie tylko dydaktyka…

Pani dr Anna Barabaś – Lepak (absolwentka i jednocześnie nauczyciel chemii w naszej szkole) jest współautorką patentu P.430182 zatytułowanego:

3-azotowe pochodne 2,3-dideoksy-D-rybo-heksopiranozydów metylu do zastosowania jako inhibitor odwrotnej transkryptazy wirusa HIV-1.

Zespół badawczy, w którym pracowała dr Barabaś – Lepak składał się naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (m.in. dr hab. Aleksandry Dąbrowskiej, prof. UG; prof. dr hab. Mariusza Makowskiego) oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG – GUMed (dr hab. Rajmunda Kaźmierkiewicza, prof. UG).

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego opracowali cztery zmodyfikowane grupami aminowymi (-NH2) oraz azydkowymi (-N3) cząsteczki sacharydowe, które imitują inhibitory transkryptazy wirusa HIV-1. Podobnie działa lek przeciwretrowirusowy AZT (Azydo-tymindyna) – inhibitor odwrotnej transkryptazy HIV. Badane cząsteczki sacharydowe mają możliwość przyłączania się do odwrotnej transkryptazy wirusa HIV, dzięki czemu hamują proces replikacji wirusa w komórce.

Szybka replikacja wirus HIV-1 oraz jego lekooporność jest do dziś wyzwaniem wielu naukowców. Dlatego poszukuje się nowych farmaceutyków o większej selektywności, mniejszej toksyczności i lepszym indeksie terapeutycznym.

Zespół uczonych wykonał badania w zakresie modelowania molekularnego, syntezy tych nowych związków, badań biologicznych oraz badań spektroskopowcych.

Częścią, za którą była odpowiedzialna dr Barabaś – Lepak były badania spektro-pHmetryczne, badanie właściwości biologicznych sacharydów oraz badania potencjometryczne.