Kazimierz Porawski. Pamiętamy...

Kazimierz Porawski. Pamiętamy...

W rocznicę wybuchu powstania styczniowego na Cmentarzu Starym przy grobie Kazimierza Porawskiego, który brał udział w powstaniu, doszło do przekazania grobu pod opiekę naszej szkoły. Aktu tego dokonała naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Katarzyna Lisiecka na ręce pani Dyrektor Anny Kleinschmidt. Krótki wstęp historyczny wygłosiła Anna Kołakowska, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Modlitwę przy grobie odmówił wikariusz parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie ksiądz Marcin Woelke. Na uroczystości obecny był m.in. starosta tczewski Mirosław Augustyn, dyrektor Delegatury Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Tczewie Anna Ciewiertnia wraz z wizytator Elżbietą Koprowską. Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor, poczet sztandarowy: Agata Bona, Weronika Szczepańska i Kamil Winiarski oraz uczniowie klasy 2a.