Wyniki prawyborów

Wyniki prawyborów

10 października Dziękujemy za udział, pracę na rzecz podwyższenia frekwencji, a także za zgodę na przeprowadzenie projektu. Jeszcze na lekcjach będziemy rozmawiali o tej tematyce. Szczególne podziękowania dla Grupy Debatanckiej z panią Anną Urban na czele. Wyniki prawyborów szkolnych na zamieszczonych protokołach.