84. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę

84. rocznica napaści Rosji Sowieckiej na Polskę

17 września 1939 roku Rosja Sowiecka zaatakowała Polskę. W niedzielę o godzinie 12 przy Pomniku Ofiar Stalinizmu upamiętniliśmy tych, którzy bronili granic Ojczyzny. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Anna Kleinschmidt oraz poczet sztandarowy: Agata Bona, Weronika Szczepańska i Jan Bugajski. Około godziny 19, po Mszy Św. za Ojczyznę, na terenie Fabryki Sztuk odbyła się okolicznościowa wieczornica: była krótka informacja historyczna, odczytano pamiętniki tych, którzy zginęli na “nieludzkiej ziemi”, odśpiewano pieśni z czasów walki o niepodległą Polskę. Naszą szkołę reprezentowała młodzież z klasy 2a i 4b.