Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - Priorytet 3

Powiat Tczewski w 2023 r. pozyskał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, zakupu książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku lektur szkolnych, nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” – Priorytet 3.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących.

Celem programu jest zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W ramach tego programu, nasza szkoła – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie – pozyskała środki na wzbogacenie biblioteki szkolnej.

Dofinansowano z budżetu państwaCałkowita wartość zadania
12 000 zł15 000 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2.
„Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”