Biol-chem w swoim żywiole!!!

Biol-chem w swoim żywiole!!!

Dobra współpraca z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej pozwoliła  na organizację kolejnych  zajęć laboratoryjnych z zakresu „Elektrochemii” dla uczniów  klasy o profilu biologiczno-chemicznym IIc i IIe  .

Zajęcia odbyły się 8.05.2022 w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych, dzięki życzliwości  i pomocy     dr inż. Natalii Łukasik.

Część laboratoryjną poprzedziło zwiedzanie    Instytutu  Nanotechnologii  i Inżynierii Materiałowej  złożonego  z 27 specjalistycznych laboratoriów oraz biblioteki. W laboratoriach INiIM wytwarzane są materiały różnej formy i struktury: 

  • ceramika, szkło, szkło ,ceramika, kryształy, polikryształy;
  • materiały objętościowe, kompozytowe, cienkie warstwy, nanomateriały i nanostruktury;
  • materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, nanostopy, izolatory.

Młodzież mogła zobaczyć najnowsze urządzenia i metody  badawcze : do określania struktury badanych materiałów i ich morfologii  np.:  dyfraktometrię rentgenowską (XRD) ,mikroskopię optyczną i skaningo- elektronową SEM oraz  sondą skanującą SPM ; specjalistyczny system PPMS(Quantum-Desing) o otwartej architekturze umożliwiający prowadzenie zaawansowanych pomiarów ,badań na „wyciętych warstwach drobin” – Niesamowicie wyglądający !!!!

Zestawy doświadczeń wykonywanych przez  młodzież zostały przygotowane i nadzorowane  przez grono bardzo zdolnych młodych    naukowców PG   oraz  pod czujnym okiem  pani Wiesławy Cejner-Mania  .

Uczniowie badali zachowanie się metali wzglądem kwasów nieutleniających i utleniających –zestaw przygotowany przez dr inż. Natalię Łukasik .

Z pomocą dr inż. Mariusza Szkody  sprawdzali  możliwość  zbudowania samorzutnego źródła prądu.

W praktyce obserwowali jak można uzyskać wodór i tlen  na drodze elektrolizy różnych związków chemicznych dzięki dr inż. Konradowi Trzcińskiemu

Znalazł  również  dla nas czas bardzo zajęty pracą naukową dr hab. inż. Andrzej Nowak aby wyjaśnić działanie i budowę ogniwa litowo-jonowego znajdujące zastosowanie w wielu urządzeniach elektronicznych XX i XXI wieku.    Młodzież z dużym zapałem wykonywała doświadczenia i  zadawała wiele pytań naukowcom dotyczących  doświadczeń i ich pracy na uczelni.  Nasi uczniowie byli chwaleni przez prowadzących za wiedzę i zaangażowanie co cieszy zwłaszcza samych zainteresowanych i nauczyciela chemii.