Zajęcia chemiczne na Politechnice Gdańskiej

Zajęcia chemiczne na Politechnice Gdańskiej

Liczna grupa uczniów klas 3C i 3E gościła na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej. W pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach laboratoryjnych wzięli udział uczniowie realizujący chemię na poziomie rozszerzonym.
Temat zajęć, złożonych z części teoretycznej /wykład/ i praktycznej /doświadczenia/, dotyczył metod badawczych stosowanych w kinetyce. Pod czujnym okiem pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem kształcili umiejętności praktyczne oraz wykorzystywali wiedzę teoretyczną nabytą na lekcjach chemii w szkole. Nie bali się zadawać trudnych pytań prowadzącym i pozostawili po sobie jak najlepsze wrażenie.
Szczególne podziękowania należą się p. dr. hab. inż. Jackowi Czubie – absolwentowi “Curie”, który dbał o dobrą atmosferę podczas zajęć w laboratorium i służył uczniom pomocą. Podkreślmy, że p. Wiesława Cejner-Mania – nauczycielka chemii była tą osobą, która zaraziła swoją pasją obecnego naukowca PG.
Zajęcia prowadzili: dr hab. inż. Joanna Krakowiak, dr Aneta Panuszko, dr hab. inż. Piotr Bruździak
i dr hab. inż. Maciej Śmiechowski.
To kolejny przykład trwającej od lat dobrej naukowej współpracy I LO z Politechniką Gdańską.
Opiekę nad uczniami pełniły nauczycielki I LO: Wiesława Cejner-Mania i Joanna Mrożek.