Sukces młodego poety

Sukces młodego poety

Z przyjemnością informujemy, że Emil Pepliński – uczeń klasy 4D – zajął drugie miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o “Laur Zygmunta z Opinogóry”. Konkurs odbył się w ramach XXVII Ciechanowskiej Jesieni Poezji – cyklicznej imprezy, której patronuje osoba Zygmunta Krasińskiego, nazywanego nierzadko “trzecim wieszczem romantycznym”, obok Mickiewicza i Słowackiego.
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom odbyła się w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, którego budynki: piękny neogotycki zameczek oraz dwór stanowiły niegdyś siedzibę rodu Krasińskich.
Emilowi składamy serdeczne gratulacje.