Biol-chem w swoim żywiole!!!!

Biol-chem w swoim żywiole!!!!

Dobra współpraca z Wydziałem Chemii Politechniki Gdańskiej pozwoliła na organizację zajęć laboratoryjnych z zakresu „Elektrochemii” dla uczniów  klasy o profilu biologiczno-chemicznym IIc i IIe  .

   Zajęcia odbyły się 10.05.2022 w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych, dzięki życzliwości      dr hab. inż. Ewy Wagner-Wysieckiej  (kierownika tej katedry). 

Zestawy doświadczeń wykonywanych przez  młodzież zostały przygotowane i nadzorowane  przez grono bardzo zdolnych młodych    naukowców PG   oraz  pod czujnym okiem opiekunów wycieczki : pani Wiesławy Cejner-Mania  i pani Anny Myszka. 

  Uczniowie badali zachowanie się metali wzglądem kwasów nieutleniających i utleniających –zestaw przygotowany przez dr inż. Natalię Łukasik .

 Z pomocą dr inż. Mariusza Szkody  sprawdzali  możliwość  zbudowania samorzutnego źródła prądu. W praktyce obserwowali jak można uzyskać wodór i tlen  na drodze elektrolizy dzięki 

dr inż. Konradowi Trzcińskiemu

    Znalazł  również  dla nas czas bardzo zajęty pracą naukową dr hab. inż. Andrzej Nowak aby wyjaśnić działanie i budowę ogniwa litowo-jonowego znajdujące zastosowanie w wielu urządzeniach elektronicznych XX i XXI wieku.

   Młodzież z dużym zapałem wykonywała doświadczenia i  zadawała wiele pytań naukowcom dotyczących  doświadczeń i ich pracy na uczelni.  Nasi uczniowie byli chwaleni przez prowadzących za wiedzę i zaangażowanie co cieszy zwłaszcza samych zainteresowanych 

i nauczyciela chemii.