Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie rozpoczęło współpracę międzynarodową ponad 20 lat temu, gdy nie było jeszcze możliwości korzystania z żadnych funduszy europejskich.

Nawiązaliśmy kontakt z niemiecką szkołą Gymnasium Philippinum z Weilburga – naszym pierwszym zagranicznym partnerem. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wielokrotnie współpracowaliśmy w ramach programu Comenius, w którym uczestniczyły również szkoły z Hiszpanii, Belgii, Bułgarii, Francji i Turcji. W roku szkolnym 2014/2015 zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt kulturowy pod hasłem A Day in Europe.

W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), która umożliwia, dofinansowuje i służy pomocą merytoryczną podczas organizacji spotkań młodych pokoleń Polaków i Niemców, zrealizowaliśmy kolejne projekty międzynarodowe:

  • Making a difference can be fun
    spotkania młodzieży z “Curie” i Gymnasium Philippinum (Tczew i Weilburg 2017),
  • Looking for tracks, leaving tracks
    spotkania młodzieży z “Curie” i Heinz-Nixdorf Gesamtschule (Tczew i Paderborn 2019),
  • Remember! Remembrance sites and stories of oppression
    spotkanie młodzieży z “Curie” i Heinz-Nixdorf Gesamtschule z Paderborn (Krzyżowa 2020).

Kontakty i wspólne działania młodych mieszkańców UE pozwalają wzbogacić wiedzę historyczną wynikającą z kilkusetletnich – często skomplikowanych – relacji polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń XX wieku – II wojna światowa, holocaust i systemy totalitarne. Wzbudzenie wrażliwości na wszelkie przejawy dyskryminacji, rasizmu oraz kształtowanie postaw empatii i poszanowania dla praw człowieka to istotne czynniki budujące wspólnotę młodych Europejczyków. Poznawanie tradycji i zwyczajów naszych sąsiadów, odkrywanie tego, co łączy oraz wzrost kompetencji językowych uczestników wymian służą tworzeniu przeświadczenia o tym, że można się pięknie różnić, mieszkając obok siebie.